De ambitieuze panoramas van Andreas Gursky

Een tentoonstelling maken met het monumentale werk van de Duitse fotograaf Andreas Gursky is niet vanzelfsprekend. Het aanzwengelen van een dialoog tussen deze immense, zelfgenoegzame beelden - de grootste meten ongeveer 5 meter bij 2 - is echter verre van eenvoudig. Maar de genereuze ruimte van het Palacio Velazquez in Madrid leent zich perfect voor deze dialoog. Steven Humblet