Advertentie
Advertentie

De Amerikaanse consument

(bloomberg/tijd) - In de komende twee dagen krijgen beleggers belangrijke informatie over de gezondheid van de Amerikaanse economie. Morgen staat de herziening van het BBP-groeicijfer over het tweede kwartaal op het menu. Vanmiddag is er het consumentenvertrouwen voor augustus, de eerste belangrijke economische indicator voor die maand.De 36 door persbureau Bloomberg gepolste economen verwachten dat Joe Sixpack, de Amerikaanse Jan Modaal, er spijts de aanhoudende reeks massaontslagen de moed inhoudt. Gemiddeld verwachten ze dat de index van het consumentenvertrouwen in augustus licht steeg tot 117,4, van 116,5 in juli. Daarbij lopen de verwachtingen uiteen van 115 naar 120.De index wordt niet door een of ander ministerie berekend, maar door de Conference Board, een in 1916 opgerichte lobbyorganisatie van de industrie. De Conference Board verenigt intussen 3.000 bedrijfsleiders uit 67 landen.Een enquêtebureau peilt elke maand in opdracht van de Conference Board een staal van 5.000 Amerikaanse gezinnen. Concreet krijgen de respondenten dezelfde vijf vragen voorgeschoteld, waarop ze telkens positief, neutraal of negatief kunnen antwoorden. Vragen 1 en 2 gaan over de inschatting van de economische toestand nu en de verwachting van de evolutie over 6 maanden.Vragen 3 en 4 polsen naar de inschatting van de arbeidsmarkt, nu en over 6 maanden. Vraag 5, ten slotte, vraagt hoe de respondent de evolutie van het totale gezinsinkomen over de komende 6 maanden inschat. Voor elk van de vragen wordt het aantal antwoorden positief gedeeld door de som van de antwoorden positief en neutraal, en vergeleken met de startbasis 1985. De index van het consumentenvertrouwen meet het gemiddelde van de vijf vragen. KVS