De anti-pestwet samengevat

De wet ter bescherming tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk is op 11 juni 2002 in werking getreden. Het uitvoeringsbesluit stelt vrij exact de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen wil het goed antimobbingbeleid uitwerken. Om te beginnen moet de onderneming volgens de nieuwe wet een risicoanalyse uitvoeren. Op basis daarvan moeten preventiemaatregelen worden vastgesteld. Dit alles moet opgenomen worden in het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan. Het is de preventie-adviseur - overigens iemand anders dan de interne of externe arbeidsgeneesheer - die al deze opeenvolgende stappen moet ondernemen.De werkgever moet duidelijk maken dat gedrag als pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag ontoelaatbaar is. Voorts moeten de werknemers, de kaderleden en de werknemersvertegenwoordigers geïnformeerd worden over de resultaten van de risicoanalyse, de gebruikelijke klachtenprocedure, het recht van de werknemer om verklaringen af te leggen, de diensten waar de werknemer psychologische ondersteuning kan krijgen. Kaderleden en werknemersvertegenwoordigers moeten zelfs een opleiding krijgen over de nieuwe regelgeving.Een dikke maand geleden werd bekend dat minister Onkelinx mobbing wil beschouwen als een beroepsrisico. Dat zou betekenen dat werknemers die officieel erkend worden als slachtoffer van mobbing, vallen onder de uitkering van de arbeidsongevallen of beroepsziekten.Daardoor zouden ze 90 procent in plaats van 60 procent van het loon als uitkering ontvangen. Het voorstel van de minister wordt onderzocht door diverse kabinetten, maar zou binnenkort op de ministerraad voorgesteld worden.