De architecten van het Web

Je komt het niet vaak tegen: een geschiedenisboek dat zowat 400 bladzijden wijdt aan een periode van amper drie jaar. Robert Reids 'Architects of the Web' is er een van. Het boek portretteert een handvol mensen die een substantiële bijdrage leverden aan de bouw van wat we vandaag kennen als het wereldwijde computernetwerk Internet. Reids boek onderscheidt zich van de vele andere in het genre door niet nog eens terug te gaan tot de wortels van het Net in de jaren zestig, maar de draad pas op te pakken in 1993, het moment waarop Internet doorbrak buiten militaire en academische kringen.