"De ASLK zal niet als eerste kosten aanrekenen voor checks'

(tijd) - Brussel was gisteren alvast het financieel centrum om de diskussies rond de tarifering van bankdiensten op gang te houden. Enerzijds vond in het hotel President een studiedag rond de tarifering plaats, anderzijds verduidelijkte de ASLK haar standpunten omtrent de tarifering van de bankdiensten. Bij de studiedag van de EFMA pleitte Michel De Smet van de Belgische Vereniging der Banken voor een prijzenpolitiek die niet gekoppeld is aan de rendabiliteit van de banken. Direkteur-beheerder Marc Bienstman van de ASLK verklaarde dat de ASLK in géén geval zou beginnen met de tarifering, maar dat de aanvraag van de ASLK "uit voorzichtigheid' was ingediend.