De baanvaste konstrukties van Vic Haenen

(tijd) - Degroof Structured Finance is een uniek samenwerkingsverband tussen twee individuen en een zakenbank, typisch wellicht voor de no-nonsense leasingsektor, die lak heeft aan burokratie. Drie jaar na de stichting van DSF blijkt dat projektfinanciering met leasing een gat in de markt was : het balanstotaal, de eigen middelen en de cash flow van DSF zijn spectaculair gegroeid. Vic Haenen van DSF geeft ons een blik in zijn leasing- keuken.