De banken vooruit

De beurs van Parijs zette de week zwak in. De beleggers keken met een bang hart uit naar de Franse begroting die op 20 september zal worden voorgesteld. Velen vrezen voor nieuwe belastingen, wat zowel de Franse munt als de beurskoersen onder druk zette. Donderdag suste de Franse minister van Economische Zaken Arthuis de gemoederen met de melding dat het stijgingsritme van de budgettaire uitgaven lager zal liggen dan dat van de vorige begroting.