De Batselier: "Brussel wordt geen scheidsrechter'

De vraag of Brussel na de staatshervorming al dan niet een volwaardig derde gewest wordt, is volgens staatssekretaris De Batselier (SP) van institutionele hervormingen een schijndiskussie. "In de staatshervorming zoals deze thans is gekoncipieerd, heeft Brussel geen rol van scheidsrechter te vervullen. Voor dit laatste bestaan geëigende organen, zoals de ministerraad, overlegkomitee, Arbitragehof,...Bovendien zal de tokeomstige senaat een senaat zijn van de 2 gemeenschappen en niet van de 3 gewesten.', aldus De Batselier gisteren op een seminarie over de nieuwe "Brusselse strukturen'.