De Batselier voorzichtig "ja' tegen Fenix

(tijd) - De Vlaamse milieuminister Norbert De Batselier heeft zich in een brief aan KS-voorzitter Deleye "voorzichtig positief' uitgesproken over het Fenix-projekt. Volgens de brief die bij Het Belang van Limburg belandde, heeft de minister geen principieel bezwaar tegen Fenix. Dat komt onder meer omdat het financiële risico tot een minimum is beperkt. Ook het gegeven dat het projekt werk biedt aan 4.000 mensen, vooral laaggeschoolden, vindt De Batselier "niet te verwaarlozen'. Hij stelt wel een aantal konkrete randvoorwaarden. Zo vraagt hij bijkomende garanties inzake de vooropgestelde werkgelegenheid. De belangrijkste voorwaarden zijn evenwel van ecologische aard. Volgens De Batselier kan maar sprake zijn van één bungalowpark. De kleine golf tussen het vakantiedorp en de schlambekkens sluit De Batselier uit.