Advertentie
Advertentie

De bedrijfschool

Bedrijven krijgen het steeds moelijker om hun vacatures op te vullen. Niettemin telden we in ons land vorig jaar gemiddeld nog steeds 360.000 werklozen, de 50.000 oudere werklozen niet meegerekend. Om deze diskrepantie op te vangen pleit de Nationale Bank in haar jaarverslag voor maatregelen om de strukturele werkloosheid te verminderen. Meer konkreet denkt goeverneur Verplaetse aan het Westduits opleidingssysteem. Dit is een soort veralgemeend deeltijds leren-deeltijds werken. De jongeren zitten twee dagen per week op de schoolbanken en krijgen drie dagen opleiding in het bedrijf. Ze krijgen van het bedrijf een vergoeding, terwijl het bedrijfsleven gedeeltelijk ook de teoretische opleiding financiert.