De Beers koopt Angolese diamanten op

(tijd) - De Beers Centenary en Endiama, de Angolese staatsmaatschappij voor diamant, ondertekenden gisteren een overeenkomst waarbij De Beers de totale diamantproduktie van de Cuango-regio in Angola zal opkopen. De produktie zal op de markt gebracht worden via een te Londen gevestigde centrale verkoopsorganizatie, die gekontroleerd wordt door De Beers. Pas verleden jaar in december herstelden De Beers en Endiama hun betrekkingen. Nicky Oppenheimer, ondervoorzitter van De Beers, drukte zijn tevredenheid uit over het bereikte akkoord.