De Beers maakt ruwe diamant 15,5 procent duurder

(tijd) - Het centrale verkoopsbureau, CSO, van De Beers in Londen verhoogt vanaf het eerstvolgende "zicht' op dinsdag 28 maart a.s. de prijs van de ruwe diamant met gemiddeld 15,5 procent. De vorige prijsverhoging dateert van mei 1988. De prijsverhoging werd in diamantkringen al sinds enkele maanden verwacht: van een hoogkonjunktuur in de vraag naar diamant maakt De Beers meestal gebruik om de prijzen van het ruw in de hoogte aan te passen.