De belangrijkste trends voor 2002

De telecomsector heeft er qua koersprestatie twee magere jaren op zitten. Wat 2002 zal brengen, hangt af van een aantal themas. De belangrijkste lijken ons een verdere verbetering van de balansstructuur, een ontluikende consolidatie en het succes van mobiele data. In 2001 hebben de telecomoperatoren reeds werk gemaakt van de gezondmaking van de balansstructuur, maar er is nog een lange weg te gaan. De gemiddelde schuldratios van de operatoren ligt ver verwijderd van wat een A-kredietrating verdient. Om de schuldratios terug te dringen zijn verdere besparingen noodzakelijk. Inspanningen om nieuwe abonnees te verwerven worden teruggeschroefd, net zoals de geplande investeringen in mobiele netwerken. Daarnaast zal elke verbetering van het beleggerssentiment worden aangehaald om nieuwe aandelen uit te geven. Het Finse Sonera was in het voorbije kwartaal reeds succesvol in de uitgifte van inschrijvingsrechten. Deutsche Telekom is dit jaar van plan de mobiele arm T-Mobile naar de beurs te brengen. France Télécom zal er niet voor terugdeinzen extra aandelen Orange te verkopen. Elke verhoogde vraag naar telecomaandelen dreigt dus beantwoord te worden met een verhoging van het aanbod.Verder zal er in 2002 worden uitgekeken naar een consolidatie in de sector. Een aantal elementen moet dit proces in vergelijking met vorig jaar versnellen. Als de derde generatie mobilofonie (UMTS) op het einde van 2002 of in 2003 van start gaat, dan moeten de nieuwe operatoren hun investeringsplan uiterlijk in het tweede kwartaal opstellen. Anders dreigen ze de start van de UMTS mobilofonie te missen. Een dergelijke beslissing kan de operator tot consolidatie nopen. Vooral in Duitsland is de kans op consolidatie groot. E-Plus (KPN) en Viag Interkom (mmO2) zijn de twee operatoren die beschouwd worden als voornaamste overnameprooien door respectievelijk Orange (France Télécom) en Telefonica Moviles. Voor France Télécom zorgt de afloop van een lening van 4,7 miljard euro van dochteronderneming Mobilcom in juli voor extra druk. France Télécom is verplicht Mobilcom te financieren tot de lancering van de 3G diensten. Welke invloed zal dit hebben op de overnamestrategie van France Télécom in Duitsland? Maar ook hier is er niets zeker en kunnen de financieringszorgen van France Télécom en Telefonica ertoe leiden geen overnames te doen. Het is zelfs niet denkbeeldig dat beide nieuwkomers in Duitsland besluiten de activiteiten volledig stop te zetten. Ook nieuwkomers in Spanje (Xfera) en Portugal (ONI) moeten dit jaar vragen stellen over de zin van hun bestaan. Een andere trend voor 2002 is ongetwijfeld mobiele data. Dit fenomeen was een hype in 2000 en een jaar later een ontgoocheling door de flop van WAP en het uitstel in GPRS. Dit jaar worden nieuwe toestellen (GPRS, gsms met een ingebouwde digitale camera) en nieuwe diensten (Multimedia Messaging Service) beschikbaar. Het succes van mobiele data zal ook afhankelijk zijn van de door de meeste economen beoogde heropleving van de conjunctuur in het tweede of derde kwartaal. Op deze basis kunnen beleggers dan beter oordelen over de mate dat de operatoren voor de UMTS-licenties aandeelhouderswaarde hebben vernietigd. CDR