De Benedetti steunt Maxwell in Crosfield

(reuter) - De Zwitserse holding Société Financière de Genève, onderdeel van de groep van Carlo De Benedetti, steunt het voorstel om de buitengewone algemene vergadering (BAV) van De La Rue Co. uit te stellen. De La Rue heeft normaal voor morgen 3 augustus een BAV samengeroepen. Op die vergadering moet worden beslist of de verkoop van De La Rue dochter Crosfield aan het duo Du Pont de Nemours en Fuji al dan niet kan doorgaan. Beide geïnteresseerden bieden samen voor Crosfield 370 miljoen dollar.