De bescherming van de gezinswoning is een van de pijlers van het huwel

ijksvermogensrecht, ingesteld om het gezin te beschermen.Zowel de gezinswoning in eigendom als de gehuurde gezinswoning worden beschermd.De bescherming komt er concreet op neer dat één echtgenoot in principe nooit eigenhandig kan optreden (bij verkoop, verhuur, schenking,). Over de gezinswoning beschikken bij testament mag wel, maar dan gelden andere beschermingsregels uit het erfrecht.De regeling geldt sinds kort ook voor wettelijk samenwonenden, maar stelt in de praktijk echter niet zo veel voor.Is de gezinswoning eigendom van een vennootschap, dan valt de bescherming de facto zelfs helemaal weg.