Advertentie
Advertentie

De beurs is er niet voor u!

We halen nog maar eens een oude titel uit de reserve. Misschien zijn we met een verkeerd been uit bed gestapt. Nu maar hopen dat dit volgende week niet het geval is met Greenspan, als hij met de lang verwachte renteverhoging naar buiten komt. Onze teleurstelling heeft te maken met het jongste overnamebod. In het mei nummer van de Nieuwsbrief schreven we: Wellicht zit een aantal beleggers in Belgolaise op zon (overname)bod te wachten, hoewel er officieel gezegd werd dat er geen sprake van is. Nu niet. De koers eerst nog wat lager?De koers ging niet meer lager, want ze stond al laag genoeg. De biedprijs van 195 euro is amper 1,3 maal het boekhoudkundig eigen vermogen van de bank. Uiteraard kennen we de geheime reserves niet, maar er is geen bank of ze heeft enkele spaarpotjes. Het is niet de eerste keer dat de mede-eigenaars op de beurs het recht hebben de moeilijke jaren mee uit te zweten, maar dat hun aandelen afgenomen worden op het ogenblik dat de problemen een oplossing kennen of de vooruitzichten verbeterd zijn. Afgenomen, omdat ze niet meer zullen noteren. Van 440 frank dividend ging het naar nul en daarna naar 100 frank. Verschillende jaren was er geen degelijke vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal. Het geduld wordt hier kennelijk niet beloond! Waarom heeft men dan enkele jaren geleden het aandeel niet van het koersbord gehaald? Er is niet alleen het laag bod, er is ondertussen de gemiste opportuniteit. Met hoeveel procent steeg de Belgische aandelenmarkt in 1998 alleen al?Kunnen ondernemingen die aandelen van de beurs halen nu echt niet wat milder zijn? Uiteindelijk is het neer te tellen bedrag verwaarloosbaar in het geheel van de groep. Of moeten we het interpreteren als zuinig omspringen met het geld van de aandeelhouders van de moederonderneming? Toch even wachten op wat de onafhankelijke bestuurders van Belgolaise over het bod te vertellen hebben. Hopelijk heeft iemand van hen al jaren aandelen Belgolaise in portefeuille. Maar dat kan wellicht niet, want verliest men dan zijn onafhankelijkheid?Misschien zouden we er niet over geschreven hebben, als het dit jaar al niet het tweede geval is. Wat de geduldige beleggers voor hun Ford Belgium aandelen krijgen, staat niet eens in verhouding tot de winst van het afgelopen boekjaar. Zonder bod had de koers wellicht hoger gestaan, alleen op basis van de gepubliceerde resultaten. Let wel, we hebben in geen van beide gevallen zelf aandelen. We zouden deze rubriek niet misbruiken om onze eigen belangen te behartigen. Maar als we wel in het geval zijn, dan nemen we zelf contact met de Commissie voor Bank- en Financiewezen. Zij kunnen niet altijd alle facetten, details, de geschiedenis enzovoort van alle ter beurze genoteerde ondernemingen kennen. En uit ervaring weten we dat ze niet bij de pakken blijven zitten en voor oplossingen kunnen zorgen.We kunnen wel zeggen dat we in de loop der jaren herhaalde malen gezien hebben dat de beurs er niet is voor de kleine aandeelhouder. We zullen trouwens altijd aanleren dat de beurs een financieringsinstrument is. Dat het o.a. de bedoeling moet zijn de kapitaalkosten van de ondernemingen te verminderen. Wie daarbij moeten helpen, zijn de intekenaars op de nieuwe, of de door de grootaandeelhouders verkochte aandelen.We hebben het nu over Ford Belgium en Belgolaise, maar misschien anticiperen we op beursverrichtingen die in de komende maanden zouden kunnen volgen, als een aantal Belgische aandelen zo goedkoop blijft of nog goedkoper wordt. Een aantal recent geïntroduceerde aandelen noteert tegen de helft of zelfs niet eens de helft van de introductieprijs. Het moet verleidelijk zijn om ze rond deze koersen van de beurs te halen. Misschien kan men ze dan in een nieuwe periode van gekte terug naar de markt brengen! Neen, we noemen geen namen omdat we niet eens weten of er kandidaten zijn. Maar iedereen die intekende op namen die we niet zullen noemen vraagt zich waarschijnlijk wel af of de koersen toen juist waren... of nu!In een aantal gevallen waren ze toen te hoog, en nu misschien nog. Anders zouden we meer beslissingen zien van terugkoop van eigen aandelen. De jaarvergadering van Henex leerde alvast dat ze wel weten wat waarde is met (bijkomende) aankopen van Sofina, Xeikon, SES en een klein postje Charleroi! Het is ons evenmin ontgaan dat op de dagorde van de jaarvergaderingen van Brederode en Monceau Zolder vermeld wordt dat toelating gevraagd wordt om eigen aandelen in te kopen. Als de heer Van der Mersch nog altijd de bedoeling heeft beleggingen te doen met een jaarlijkse opbrengst van 30 procent, dan zitten er hier wellicht kansen na de zware aderlating van de laatste maanden.Maar laten we voorzichtig blijven met het noemen van namen. Elk koersstijging brengt nieuw papier op de markt. Sommigen kunnen het echt niet laten duur te kopen en goedkoop te verkopen. Wie heeft er de jongste tijd meer waarde gecreëerd dan de groep Frère? Wat is de beloning? Afgerond 50 procent onderwaardering voor de drie in ons land genoteerde aandelen! Het moet hem en u maar overkomen! Als men de prestaties van Colruyt, UCB, Fortis, DIeteren, ja zelfs nog KBC met al haar miserie, door de jaren heen bekijkt, dan kan het niet anders of al die directies moeten zich afvragen wat ze misdaan hebben om maar zon koersen te verdienen. Maar ons inziens is al het leed nog niet geleden. Er kan nog altijd een donderwolk overwaaien vanuit New York. Neen, niet van de Nasdaq die nog altijd te duur staat en die een referentie is voor Easdaq. We hebben het over de New York Stock Exchange die nog altijd tegen recordkoersen noteert. Nu ja, de resultaten van het eerste trimester mogen er zijn en de dollarkoersen ook! We mogen echter niet vergeten dat het een verkiezingsjaar is. Is dat ons houvast voor de volgende maanden?Heel de Belgische beurs is er dus niet voor u, op dit ogenblik! Wie zei het weer? Je moet aandelen zo kiezen dat je ze zelfs nog graag zou houden, zelfs als de beurs voor 10 jaar sluit! Het moet Graham geweest zijn: de oerconservatieve en voorzichtige belegger. Conservatief in de betekenis dat het werkelijk zeer degelijk en zeer goedkoop moest zijn om in zijn portefeuille te komen. Dan kan men inderdaad leven zonder naar de koersen te kijken, een alternatief voor een gesloten beurs! En in conservatieve en wellicht verouderde termen is er niets aan de hand als de dividenden elk jaar stijgen!Laten we op een positieve noot sluiten. Met vreugde stellen we vast dat meer en meer ondernemingen trimestriële resultaten publiceren. Het moet ongetwijfeld helpen om de koersen te ondersteunen. Er moet zeker een verband zijn tussen het koersniveau in New York en de kwaliteit, de snelheid en de frequentie van de informatie. Op Easdaq is trimesterieel rapporteren verplicht! RVdE