Advertentie
Advertentie

De blauwe was van de Melsensstraat

(tijd) - Een jaar of wat geleden stond tussen de personeelsannonces in enkele Nederlandse zaterdagkranten een opvallende advertentie: de Partij van de Arbeid zocht kandidaten voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 5 mei 1998. Of het initiatief heeft bijgedragen tot het electorale PvdA-succes is niet geweten, maar origineel was het wel. Navolging heeft het in ons land nog niet gekregen. Hier zoeken de partijen hun kandidaten alsnog in eigen kring. Agalev, bijvoorbeeld, bezorgde met het juninummer van het partijblad 'Bladgroen' een formulier om zich kandidaat te stellen voor de lijst voor de Senaat en het Europees Parlement. De VLD doet het nog anders.De liberalen, zo blijkt uit een artikel in het juninummer van De Burgerkrant, organiseren in juni, juli en augustus in de verschillende arrondissementen een zoektocht naar valabele kandidaten, vooral vrouwen en jongeren. Het partijbestuur besliste het speurwerk te laten begeleiden door een ankervrouw of -man. De officiële procedure voor de lijstvorming begint op 1 oktober. 'Voorafname op plaatsen wordt daarbij absoluut uitgesloten. Hierbij weze eraan herinnerd dat bij de VLD alle stemgerechtigde leden door middel van voorverkiezingen de lijsten samenstellen', schrijft De Burgerkrant.