De blinde vlek van kindermedicijnen

(tijd) - Het is ironisch dat de strenge regelgeving voor geneesmiddelen er kwam in reactie op het Softenon-schandaal, een therapeutische ramp voor 15.000 kinderen van goed 40 jaar geleden. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap het middel tegen slapeloosheid en ochtendmisselijkheid hadden genomen, bevielen van misvormde baby's. Nog steeds lopen kinderen risico's omdat de meeste geneesmiddelen niet voor hen getest worden. 'Kinderen zijn geen miniatuurvolwassenen', zegt de kinderarts Karel Allegaert. Hij stelde voor pasgeborenen betere doseringsschema's van pijnstillers op.