De bloemetjes van Hans Bonte zijn Rik Daems te doornig

(tijd) - Is de werkloosheid de voorbije jaren nu al dan niet significant en structureel gedaald? SP-kamerlid Hans Bonte (SP) meent van wel. Voor zijn VLD-collega Rik Daems is er hooguit sprake van een stabilisatie. En als lid van respectievelijk meerderheid en oppositie zijn beide heren het over wel meer zaken oneens. Over de evaluatie van het tewerkstellingsbeleid van de regering bijvoorbeeld. Daems zet Dehaene II hiervoor in de bloemetjes. Maar die bloemetjes zijn aan Daems niet besteed: te doornig.Bonte: 'Het werkgelegenheidsbeleid van de voorbije vier à vijf jaar is globaal gezien zeker als positief te omschrijven. De grote sterkte is dat er op een constante en samenhangende manier gewerkt werd aan jobcreatie en werkloosheidsbestrijding. Dat gebeurde mede dankzij de sterke stimulans vanuit Europa en dankzij, dat is onmiskenbaar, goede groeicijfers. De regeringen hadden het geluk dus wel een beetje aan hun kant. Maar ze speelden op een doeltreffende manier in op de gunstige omstandigheden. Er zijn vandaag zo'n 123.000 mensen meer aan het werk dan bij het begin van de legislatuur. De werkloosheid is significant gedaald, welke definitie je ook gebruikt. De loonmatiging is aangehouden, de loonkostenverlaging is versterkt, er werd een doelgroepenbeleid gevoerd, men probeerde een antwoord te geven op nieuwe behoeften.'