De bodemloze put van een groep met meer schulden dan balanstotaal

(tijd) - Wie het dossier van het Sportpaleis wil vatten, heeft een totaalbeeld nodig van het drieluik City 7 Investments, City 7 en Sportpaleis Antwerpen. Een (gepubliceerde) geconsolideerde balans is er niet, maar toch hangen de drie vennootschappen nauw aan elkaar vast. De holding is City 7 Investments NV met een kapitaal van 350 miljoen dat door overgedragen verliezen van 502 miljoen frank al ruim opgesoupeerd is. Het vermogen is negatief en bedraagt minus 102 miljoen. Het enige noemenswaardige actief zijn deelnemingen voor 179 miljoen en vorderingen op de verbonden ondernemingen van 309 miljoen frank. De schuldenlast bedraagt 598 miljoen of meer dan de 504 miljoen balanstotaal.