De Bonvoisin roept Johan van Hecke op als getuige in nieuw proces

BRUSSEL (tijd) - Benoît baron de Bonvoisin zal het verzetsproces dat hij voor het Hof van Beroep in Brussel heeft gevraagd - en gekregen - als een vrij man kunnen volgen. De baron, die sinds 31 oktober een celstraf van vijf jaar uitzat, werd door de rechter donderdag op vrije voeten gesteld. Voor het verzetsproces laat de baron een reeks politici als getuige oproepen, onder wie een Vlaming: gewezen CVP-voorzitter Johan van Hecke. De verdediging wil ook Albert Frère horen.De baron werd op 31 oktober jongstleden door het Hof van Beroep in Brussel veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Dat gebeurde in de zaak-Cidep/PDG. Voor deze twee vennootschappen zou de baron zich in verband met partijfinancieringen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, fiscale fraude, enzovoort. Het arrest kwam er na tal van incidenten tussen de rechtbank en de verdediging. Zo poogde de verdediging tevergeefs een naar zijn smaak al te partijdige voorzitster te wraken. De oorspronkelijke straf van drie jaar effectieve gevangenis werd uiteindelijk nog verzwaard tot vijf jaar. Meteen na lezing van het arrest kondigde de baron aan in verzet te zullen gaan. In theorie had hij dus als een vrij man het justitiepaleis kunnen verlaten, maar hij werd in het aanschijn van de televisiecamera's ter plekke in de boeien geslagen.