De Brabander (UFSIA) op colloquium "Stad en bedrijf':

"Antwerpen moet beschikbare ruimte efficiënter benutten' (tijd) - De kompetitie tussen Europese steden als aantrekkingspool voor ondernemingen wordt steeds feller. Om in die strijd het hoofd boven water te houden, moet een stad over de nodige troeven beschikken inzake arbeidskrachten, mobiliteit, huisvesting, ruimtelijke ordening en fiskaliteit. Guido De Brabander van de UFSIA peilde bij 550 bedrijven in de regio naar de plus- en minpunten van Antwerpen. De balans is gematigd positief.