De Brabanter keurt akkoord artsen-ziekenfondsen af

Het artsensyndikaat De Brabanter zal het akkoord dat maandag j.l. bereikt werd in de kommissie artsen-ziekenfondsen niet goedkeuren. Wel moet nog uitgemaakt worden of men zich zal onthouden of tegenstemmen. Ook voorzitter Tony Swinnen van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) uitte reeds zijn afkering voor het akkoord. Swinnen vindt dat de herwaardering van de huisartsen niet kan worden losgekoppeld van een globale hervorming van het gezondheidsbeleid. Kritiek is er nog van Verhofstadt (PVV) volgens wie de voorgestelde besparingen hun doel niet zullen bereiken.