Advertentie
Advertentie

De bril van Martens

In een van de talrijke interviews die oud-premier Wilfried Martens deze week gaf naar aanleiding van zijn memoires, stond dit te lezen. 'Ook beging ik te goeder trouw politieke vergissingen, toen ik in 1985 Charles-Ferdinand Nothomb en in 1991 Mark Eyskens bleef steunen, toen er om hun ontslag werd gevraagd na respectievelijk het Heizeldrama en de affaire-Walid Khaled. Ik had beter geluisterd naar wat de liberaal Robert Henrion in het parlementair debat over het Heizeldrama zei: ook al treft de ministers persoonlijk geen schuld, als hun diensten in de fout gaan, is er een catharsis nodig, opdat ze met een nieuwe lei kunnen herbeginnen. Dat ware beter geweest voor de betrokkenen zelf, zoals later ook gebleken is toen Stefaan De Clerck en Johan Vande Lanotte opstapten na de ontsnapping van Marc Dutroux.'