@ De Britse telecommunicatiegroep British Telecom (BT) bezit geen pate

nt op hyperlinks, het systeem waarmee je van de ene webpagina naar de andere doorklikt. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank deze week beslist. British Telecom had begin dit jaar Prodigy voor de rechter gedaagd, een van de eerste internetproviders in de Verenigde Staten. De Britse telecomgroep beweerde dat ze al in 1976 het Amerikaanse patent op hyperlinks had aangevraagd, en eiste daarom dat Prodigy voortaan zou betalen voor het gebruik van deze technologie. Als BT de rechtszaak won, dan was de kans groot dat ook andere internetproviders werden aangeklaagd. Dat zou uiteindelijk hebben betekend dat Amerikaanse internauten moesten betalen om te surfen. Europese internetgebruikers bleven buiten schut omdat het patent op hyperlinks enkel in de Verenigde Staten geldig zou zijn. Maar de New Yorkse rechter Colleen McMahon heeft nu beslist dat Prodigy niets te verwijten valt. Volgens haar heeft de Amerikaanse internetprovider nooit inbreuk gepleegd op het patent. Daarin zou namelijk vermeld staan dat er gebruik gemaakt wordt van één centrale computer, wat niet het geval is bij het internet. Er bestaat trouwens ook nog altijd discussie over de ouderdom van het hyperlinksysteem. Prodigy toonde tijdens de rechtszaak bijvoorbeeld een video uit 1968 -acht jaar voor BT het patent aanvroeg - waarop al een demonstratie van de technologie te zien was. British Telecom overweegt nu in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Amerikaanse rechtbank. De gedachte dat we de rechtszaak moeten laten vallen omdat daardoor de feel-goodfactorvan het internet zou verdwijnen, blijf ik bizar vinden, verklaarde BT-topman Christopher Bland. @ De Europese Unie wil telecombedrijven uit alle lidstaten binnenkort verplichten het dataverkeer van hun klanten minstens een jaar en maximaal twee jaar bij te houden. Burgerrechtenorganisaties vrezen voor inbreuken op de privacy en een Big Brother-toezicht van de overheid op de persoonlijke communicatie. Dat berichtte The Guardian. De EU-regeringen buigen zich in september over het ontwerpbesluit.De Britse krant baseert zich op een ontwerpbesluit van het Deense EU-voorzitterschap dat is gelekt naar Statewatch, een belangengroep die waakt over de privacy en de vrijheden van de Europese burger. Telefoonmaatschappijen, mobiele operatoren en internetproviders moeten de coördinaten van alle telefoon- en gsm-gesprekken, surftrajecten, faxen en e-mails opslaan en toegankelijk maken voor de autoriteiten, luidt het in het ontwerpbesluit. Internetproviders en telecombedrijven huiveren bij de gedachte dat het ontwerpbesluit de definitieve versie van de richtlijn wordt. Zij verzetten zich hevig tegen het opslaan van datagegevens gedurende lange tijd. Het is technisch een heel moeilijke klus en enorm duur, stellen zij. Volgens de huidige regels mogen Belgische internetproviders surfgegevens van een klant bijhouden zolang zij die nodig hebben voor het opstellen van de factuur. Volgens The Guardian verantwoordden Europese ambtenaren de plannen eerst in het licht van de strijd tegen het terrorisme. Nu willen zij het initiatief ook gebruiken in de strijd tegen elke vorm van ernstige misdaad, zoals pedofilie, drugshandel en racisme. Statewatch ziet op die manier het spookbeeld van een algemene Big Brother opduiken. Als het dataverkeer van de hele EU-bevolking wordt bijgehouden, dan komen misschien ook onschuldige burgers in het vizier van de Europese veiligheidsdiensten, stelt de privacybelangengroep.Burgers hebben volgens de EU-plannen niet het recht na te gaan of de bijgehouden informatie over hun persoon correct is. Zij kunnen het gebruik van de data door de Europese autoriteiten evenmin juridisch aanvechten.@ De Britse popster Robbie Williams heeft een zaak gewonnen tegen een cybersquatter die de website robbiewilliams.com exploiteerde. De knoop in het dispuut tussen Williams en ene Howard Taylor uit Southampton werd maandag doorgehakt door de ter zake bevoegde Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom van de Verenigde Naties (WIPO). Het VN-gerecht oordeelde dat Jones het adres enkel had ingepalmd om het voor een zo hoog mogelijke prijs aan de Engelse zanger te verkopen. Pikant detail: Taylors site linkte naar de website van de rockgroep Oasis, wel wetende dat de ex-zanger van Take That en de broertjes Gallagher aartsvijanden zijn.