De Brugse Nieuwe Molens failliet

BRUGGE (belga) - De rechtbank van koophandel van Brugge heeft gisteren de vier vennootschappen op dagvaarding failliet verklaard die zich inlieten met het vrij prestigieuze renovatieprojekt De Nieuwe Molens in Brugge. Het gaat om de NV's Steenaerts, New Trends, Rent Service en Home Cartering Service en Breughel. Er waren vorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en enkele schuldeisers. Het passief van het projekt De Nieuwe Molens wordt geschat op een half miljard frank. Het renovatieprojekt De Nieuwe Molens was vrij ambitieus en voorzag in de omvorming van de oude bedrijfsgebouwen van de gewezen maalderij De Nieuwe Molens langs de Kolenkaai tot bureau-, tentoonstellings-, winkel- en woonruimtes. Het had volgend jaar klaar moeten zijn.