Advertentie
Advertentie

De (buiten)gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Behalve de opzegging en het ontslag om dringende reden zijn er nog manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo kan een van de partijen de rechter vragen de overeenkomst te ontbinden omwille van een voldoende ernstige tekortkoming. Tijdens de procedure moet de werknemer echter blijven werken voor de werkgever, die het loon moet blijven betalen. Omdat dit in sommige situaties niet haalbaar is, kan de buitengerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst een uitweg bieden. Die vertoont meer gelijkenissen met het ontslag om dringende reden, maar is niet aan dezelfde regels onderworpen.Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Meest bekend zijn de opzegging en het ontslag om dringende reden. Naast de arbeidsrechtelijke wijzen van beëindiging, kunnen ook de regels van het algemeen contractenrecht toegepast worden. Een arbeidsovereenkomst kan in onderling akkoord worden beëindigd. Een partij kan ook naar de rechter stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Vraag is in welke omstandigheden dit mogelijk is en wat de gevolgen zijn. Een goed begrip van de terminologie is hierbij van belang.