De burgemeester van Wichelen

(tijd) - In deze droeve tijden is er toch nog wat opbeurend nieuws te horen. Donderdag gaf ombudsman Jan Goorden de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goede cijfers. Niet dat er geen klachten meer zijn - de volmaaktheid is niet van deze wereld -, maar de kwaliteit van de dienstverlening van de Vlaamse administratie gaat er van jaar tot jaar op vooruit. Toch is van de voorstelling van het jaarverslag van de ombudsman niet díe boodschap bijgebleven, maar het standje dat minister Van den Bossche hem gaf en - meer nog - de beschamende vertoning van twee parlementsleden.In zijn vierde jaarverslag, dat hij donderdag aan een schare Vlaamse parlementsleden, ambtenaren en perslui voorstelde, beperkt Goorden zich niet tot de droge opsomming van de 1.082 dossiers die hij in 1996 behandeld heeft. Hij bedt de vragen en klachten over de administratie in het ruimere kader van de werking van de overheid, de besluitvorming en het politiek bestel in, en laat daar een kritische blik overgaan. Het is een verdedigbare, maar risicovolle onderneming, want politici hebben lange tenen.