De Burgerzin

De politieke diskussie over de toekomst van de sociale zekerheid is eindelijk konkreet geworden. Dat is verheugend. De voorstellen die de VLD wil voorleggen aan haar partijkongres zijn uitgeschreven en bekendgemaakt. De teneur die erin steekt zal niet veel meer veranderen. En eigenlijk waren de grote trekken voorspelbaar.