Advertentie
Advertentie

De centenindex van de SP: back to the future

(tijd) - Februari 1982: de rooms-blauwe regering-Martens V devalueert de Belgische frank met 8,5 procent; de eerste volmachttreinen verlaten de Wetstraat 16. Het KB nummer 11 voert met ingang van 1 maart 1982 een index- en prijzenstop in. Van 1 maart tot 31 mei mogen nog enkel de lonen en wedden die onder het minimumloon liggen, worden geïndexeerd. Na 1 juni 1982 worden de lonen en wedden die boven het minimumloon uitstijgen met een vast bedrag geïndexeerd. Maart 1993: de SP herontdekt de centenindex, waarmee een barst komt in het traditionele socialistische verzet tegen elke vorm van beperking van de indexering van lonen en wedden.