Advertentie
Advertentie

De Christelijke wortelsvan de Vrijmetselarij

De loges lijken een beetje uit de belangstelling te zijn gedrukt, behalve bij sommige CD&Vers. Zij zouden dit boek moeten lezen. De Kerk en de Loge één front, lijkt het. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat over een bepaald soort obediëntie en over de mate waarin men er geloof aan hecht. Dat doet volop onze voormalige collega, de journalist-in-ruste Piet van Brabant. Hij heeft zich al verdienstelijk gemaakt met een paar andere boeken over het onderwerp en hij wordt dus almaar specialistischer. In feite bewijst hij dat ook de vrijmetselarij een geloof is, wat merkwaardigerwijs door voor- en tegenstanders wordt ontkend. Het boek is overtuigend genoeg. De Gerectificeerde Schotse Ritus en De Orde van de Tempel ademen christelijke spiritualiteit en symboliek. Of dit nu echt een nieuw licht werpt op de zaak, zoals de achterflap meldt, wil ik betwijfelen. In elk geval is hier een schat aan informatie opgeslagen, voor de liefhebbers. Gelukkig wordt een deel van het jargon opgehelderd in een Lexicon voor de gerectificeerde vrijmetselaar. Zo vernemen wij van het bestaan van baron Karl Gotthelf von Hund und Altengrottkau (1722-1776), bijgenaamd de ridder van de rode veer, een zonderling heerschap bezeten door de Vrijmetselarij. De auteur heeft het hier niet over zichzelf. Er bestaan, zo vernemen wij verder, zes Kleinodiën en drie Versierselen. De bekendste symbolen, ook van de Schotse loges, zijn de passer en de winkelhaak. De kandidaat-Vrijmetselaar bevindt zich tussen de twee, d.w.z. tussen materie en geest, tussen hemel en aarde, tussen Schepper en schepsel. Kortom, dit is het christelijk dualisme in de praktijk. QED. Piet van Brabant - De christelijke wortels van de Vrijmetselarij - 2001, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 174 blz., 19,50 euro (787 fr.), ISBN 90-5240-626-X.Veilig eten - kan dat nog?Het antwoord van het boek is ja! Dat blijkt uit de ondertitel en alleen daaruit. Zo eet u zonder angst voor: BSE, salmonella, nitraat, zware metalen, verdachte E-nummers en andere schadelijke stoffen. Ik was er al niet gerust op, maar na het inkijken van dit informatief werkje is mijn laatste sprankel vertrouwen verdwenen. Vanaf heden eet ik niet meer.Rob Oppedijk - Veilig eten - kan dat nog? - 2001, Utrecht/Antwerpen, Lifetime, 256 blz., 15,99 euro (645 fr.), ISBN 90-215-9748-9.