Advertentie
Advertentie

De christen-democraten zitten voor het eerst sinds 1958 in de oppositi

e. In die oppositie wil de partij zich herbronnen en zich bezinnen over de richting die ze uit moet. CVP quo vadis? We vroegen het aan Mark Eyskens, Miet Smet, Luc Willems, Stefaan de Clerck en Marc Elchardus.