De Clerck wil rol van provincieraad bij benoemingen afschaffen

BRUSSEL (tijd) - Minister van Justitie Stefaan de Clerck is voorstander van een grondwetswijziging die de functie van de provincieraden bij de bevorderingen in de magistratuur afschaft. De minister heeft ook een tekst klaar over de oprichting van de Raad van de Magistratuur. Deze raad, die door de magistraten verkozen wordt, krijgt een algemene raadgevende bevoegdheid. De Clerck overweegt om de raad, eventueel aangevuld met externen uit onder meer de privé-sector, precies ook inzake benoemingen een belangrijke rol toe te bedelen.Zeker geen heibel meer veroorzaken, dat leek de voornaamste bezorgdheid van minister van Justitie Stefaan de Clerck toen hij dinsdag door deze krant werd geïnterviewd. De afspraak voor het interview was al een tijdje geregeld, nog vóór de minister een storm van protest over zich heen kreeg tegen zijn beslissing twee Basken aan Spanje uit te leveren. Maar de terughoudendheid van de minister beperkte zich niet tot het gevoelige dossier van de Basken, ook in andere materies drukte De Clerck zich erg behoedzaam uit.