Advertentie
Advertentie

De Clercq en Yeutter bespreken soja-geschil

Tijdens de driedaagse Asian-Pacific Trade Conference die vandaag in het Indonesische Bali aanvangt, zal EG- kommissielid Willy De Clercq bilaterale gesprekken voeren met de Amerikaanse handelsgezant Clayton Yeutter over het zoveelste handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap, dat rond de EG-subsidies voor soja en andere oliehoudende zaden draait. De Gemeenschap voelt zich onheus behandeld door de klacht van de Amerikaanse soja- producenten tegen die subsidies en door het onderzoek dat handelsgezant Yeutter op grond van die klacht bevolen heeft. In het raam hiervan volgen allereerst bilaterale gesprekken tussen de VS en de EG. Schenken die de VS geen voldoening, dan zullen ze een formele klacht bij de GATT neerleggen. Indien Washington daar gelijk krijgt, zullen de nodige vergeldingsmaatregelen tegen de EG uitgevaardigd worden.