De coherentie van de staatshervorming in de telecommunicatiesector

De meeste politieke partijen hechten in hun verkiezingsprogramma's een groot belang aan de informatiemaatschappij. Tegelijkertijd hebben ze vaak initiatieven genomen om de rol van de gewesten in de telecommunicatie te verstevigen. De Vlaamse partijen zijn het meest radicaal en eisen een regionalisering van deze sector in de alombekende institutionele resolutie van het Vlaams Parlement. De Franstalige partijen van de coalitie hebben, op een bescheidenere maar meer bureaucratische manier, een Waals agentschap voor telecommunicatie opgericht. Zoals het vaak in België gebeurt, geven de politieke beslissers institutionele oplossingen zonder bezorgd te zijn om het functioneren van de economie. Het is nuttig zich vragen te stellen over de coherentie van deze stappen.