De commissie-Werkgelegenheid

De leden van de commissie-Dutroux hebben maanden lang bewezen dat het mogelijk is om in het algemeen belang van de bevolking, boven de eigen partijbelangen uit te groeien. Als politici dat kunnen, waarom zouden dan de sociale partners daar niet toe in staat zijn als het gaat over de problematiek van de werkloosheid? Is het niet hoog tijd dat zowel de vakbonden als de werkgevers eens uit een ander vaatje gaan tappen dan gewoonlijk het geval is wanneer ze samen rond de tafel zitten om de werkloosheid te bespreken?