De coöperatieve vennootschap herontdekt (2)

In de bijdrage van vorige week schetsten we de essentie van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA): een vennootschap met een veranderlijk aantal vennoten waarvan de aansprakelijkheid beperkt blijft tot hun inbreng, en met een kapitaal dat deels vast en deels variabel is. We zagen dat de CVBA tot op zekere hoogte aanleunt bij de BVBA, maar niettemin enkele heel bijzondere eigenheden vertoont. Eén ervan, de regeling inzake overdracht van aandelen, kwam al aan bod. Twee andere, het stemrecht op de algemene vergadering en de in- en uittredingsmogelijkheid, belichten we vandaag.