De Croo: 'EMU-kaderwet is belastingwet'

(tijd) - De eerste reacties op de kaderwetten zijn vrij voorspelbaar. De VLD meent dat de poort voor belastingverhogingen wijd open staat. Paul Tant (CVP) staat achter de kaderwetten, maar waarschuwt tegen een 'significante' belastingverhoging. Frank Vandenbroucke (SP) juicht toe dat het over meer dan een louter budgettaire operatie gaat. Met de kaderwetten speelt de regering in op de veranderde maatschappelijke noden, aldus Vandenbroucke.De VLD blijft zich verzetten tegen de kaderwetten waarover de regering zopas een akkoord heeft bereikt, zo blijkt uit een maandag verspreide mededeling. Volgens VLD-voorzitter Herman de Croo is 'de eerste kaderwet, de zogenaamde EMU-wet, bedoeld om de begrotingsnorm van Maastricht te bereiken, zelfs een echte belastingwet'. Hij vraagt zich af of de regering die kaderwet zal behouden als de begrotingsnorm al is bereikt. 'Zitten we met andere woorden met de belastingdrift van Dehaene tot het jaar 2000 opgescheept?'.