De Deense knuppel

Zoals bekend werd op de Europese Top die in december jl. in Maastricht werd gehouden, besloten enerzijds een ekonomische en monetaire unie, en anderzijds een politieke unie tot stand te brengen.