De democratie voorbij

Het was gisteren dag op dag een jaar geleden dat sp.a-voorzitter Steve Stevaert, zijn toenmalige collega's Dirk Sterckx (VLD) en Els Van Weert (Spirit), en voormalig minister-president Bart Somers een verklaring ondertekenden, waarin zij er zich tegenover de burgemeesters Dirk Brankaer (Overijse), Willy De Waele (Lennik) en Leo Peeters (Kapelle-op-den-Bos) toe verbonden om meteen na de deelstaatverkiezingen van 13 juni de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale politieke agenda te zetten. De besprekingen - geen onderhandelingen, beklemtoonde Paul Van Grembergen (Spirit), die als toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden eveneens zijn handtekening zette - moesten volgens de verklaring leiden tot de splitsing van de kieskring. 'Vlaanderen dient daar geen prijs voor te betalen', stond letterlijk in de tekst. Indien de splitsing 'niet onmiddellijk' werd gerealiseerd, zouden de kamer- en de senaatsfracties van de drie partijen 'onverwijld' een wetsvoorstel over de splitsing van BHV goedkeuren. In antwoord op vragen van sceptische journalisten zei Somers dat het wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde vóór het einde van 2004 goedgekeurd zou worden. De Franstalige partijen mochten dwarsliggen, voor de goedkeuring van het wetsvoorstel was geen enkele Franstalige stem nodig.