De derde republiek

De verregaande politieke hervormingen die de Zaïrese president aangekondigd heeft, kunnen in dat land de demokratizering op gang brengen. Maar om meer dan een mogelijkheid gaat het niet. 25 jaar Moboetoe rechtvaardigen een grote argwaan tegenover de presidentiële plannen. Is de aangekondigde derde republiek niet gewoon de zoveelste beleidsommezwaai die de président-fondateur in staat moet stellen het roer stevig in handen te houden of opnieuw te krijgen?