De desinflatie-valkuil

Een van de meest verontrustende vaststellingen van het afgelopen decennium is de verslechtering van de financiële toestand van een groot aantal debiteuren, zowel in de overheidssektor als in de privé-sektor, en dit in een groot aantal landen. Wat nog meer tot nadenken stemt is dat deze evolutie van versnellende schuldaangroei zich voordeed in een periode van over het algemeen vrij bevredigende ekonomische groei.