De dictatuur van het cynisme

De Financieel-Economische Tijd brengt deze dagen als terugblik op 1997 en vooruitblik op 1998 een reeks van zes interviews met personen die het afgelopen jaar in het nieuws waren of het nieuws vanuit hun discipline op de voet hebben gevolgd. De geïnterviewden bestrijken grote delen van het maatschappelijke veld. Ze komen uit de politiek, de kunst en de sport, uit de bedrijfswereld, de banksector en uit de wereld van de filosofie. De redactie sprak met politicus Marc Verwilghen, voorzitter van de commissie-Dutroux, met Fred Chaffart, directievoorzitter van de Generale Bank, met chirurg Jacques Rogge, lid van het Internationaal Olympisch Comité, met prof. dr. Ernest Henau, theoloog, met het driemanschap Jo Lernout, Pol Hauspie en Fernand Cloet van het technologiebedrijf Lernout & Hauspie Speech Products, en met Robert Hoozee, hoofdconservator van het Gentse Museum voor Schone Kunsten.'De media worden steeds meer beheerst door een vorm van cynisme en nihilisme, die te maken heeft met het onbeperkt geloof in de autonomie van het individu. Geen enkele collectieve entiteit of instelling heeft nog het recht om voor te schrijven hoe een individu zich dient te gedragen in zijn persoonlijk en privé-leven. De afkeer van die uitwendige bronnen van gezag is groot. De kerk, maar ook de politiek, is een van die bevoorrechte schietschijven geworden van zij die menen dat allen die opkomen voor waarden en normen, hypocrieten zijn. En omdat hypocrisie voor deze cynici een van de weinige zonden is die ze nog kennen, is het volgens hen beter alle idealen op te geven, in plaats van te proberen ze met vallen en opstaan te verwezenlijken'.