De Donnea hekelt federale besluiteloosheid over GEN

(tijd) - De Brusselse minister-president, François-Xavier de Donnea (MR), is niet te spreken over de federale besluiteloosheid over het investeringsplan voor het Gewestelijk Expresnet (GEN), het spoor-, tram- en busnetwerk rond en in Brussel. Volgens De Donnea blijft de federale minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant (Ecolo), in gebreke.