Advertentie
Advertentie

De 'Drang nach Osten' van de OESO

(tijd) - Na meer dan dertig jaar een exclusief klubje te zijn geweest van rijke westerse industrielanden, richt de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de blikken oostwaarts. De OESO toont interesse voor de opkomende ekonomieën van Zuidoost-Azië, en omgekeerd. En een viertal ekonomisch vrij suksesvolle Oosteuropese landen kloppen eveneens aan voor lidmaatschap. De zogenaamde 'Klub van Rijke Landen' gaat de komende jaren duidelijk minder 'rijk' worden.De OESO zag het daglicht in Parijs op 30 september 1961 ter vervanging van de Organizatie voor Europese Ekonomische Samenwerking (OEES), die zelf in 1948 door zestien Europese landen boven de doopvont gehouden werd om de Amerikaanse hulp in het kader van het zogenaamde Marshall Plan te koördineren en te verdelen onder de aangesloten Europese landen.