Advertentie
Advertentie

De drooglegging van Canada Dry

In het Generatiepact, waarvoor de Kamer vrijdag het wetsontwerp goedkeurde, staan ook maatregelen om het gebruik van de Canada Dry-regeling of het pseudo-brugpensioen te ontmoedigen. Op de bijkomende premies die oudere werklozen bij die regeling bovenop hun werkloosheidsvergoeding krijgen, moeten voortaan toch socialezekerheidsbijdragen betaald worden.