De economisch-geografischeoptimalisering van voetbal

Maar zelden ontstijgt de discussie over de sanering van het Belgisch topvoetbal de supportersemoties en de bestuurdershaat. Licentiaat geografie en economie Trudo Dejonghe ziet voetbal als een dienst en pakt in zijn doctoraatsverhandeling het lokalisatievraagstuk wie speelt het best waar? aan met economische data. Voorlopige conclusies: In België is wellicht plaats voor veertien topclubs, na fusies en relokaties in Vlaanderen en de inplanting van minstens één nieuw team in Wallonië.