Advertentie
Advertentie

De eerbied van Van Gogh voor Millet

Vincent van Gogh legde een onvoorstelbaar kunstenaarstraject af met vele dramatische halteplaatsen, waar hij twijfelde aan alles en iedereen, maar nooit aan de roeping zelf. Wanneer hij stokte in zijn koers ging hij te rade bij schilders-tijdgenoten. Maar ook bij voorgangers, van wie Jean François Millet (1814-1875) en Eugène Delacroix (1798-1863) een cruciale rol speelden. De eerste was in alle opzichten een vaderprojectie. Aan de levenslange bewondering van