De eigen loopbaan sturen

Wie zijn loopbaan zelf richting en impuls wil geven, heeft een niet onaardige hoeveelheid moed nodig. Dat meent ook Ad Hoogendijk, die binnen de context van zijn eigen adviesbureau professioneel aan coaching en loopbaanadvisering doet en onder andere het boek Filosofie voor Managers schreef. Méér nog: voor de eigen loopbaanontwikkeling is ook bezieling nodig. Je kwetsbaar durven opstellen, verduidelijkt de auteur, en ondertussen ook uitkomen voor je kwaliteiten, dromen, verlangens en visie.Dat kwetsbaar opstellen ligt echter niet voor de hand. Maar mensen zijn nu eenmaal scheppende wezens en dus willen ze ook zichzelf en hun leven scheppen. Ze nemen hun wensen en verlangens serieus en horen daar voortdurend mee bezig te zijn. Maar ondertussen zijn velen uitgekeken op hun loopbaan en hebben ze geen zin meer in hun werk, even vaak buiten hun wil om. Met dit boek richt Hoogendijk zich duidelijk tot mensen die zelf het initiatief (willen) nemen, en hun loopbaan durven te ontwikkelen.Bij de aanvang wil Hoogendijk de lezer eerst inzicht geven in de manier waarop de samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Het individu blijft immers bij al die veranderingen niet achter, maar vormt, hoe ongraag soms ook, een onderdeel van deze ontwikkeling.Loopbaanzelfsturing, stelt Hoogendijk, wordt pas een degelijk en steekhoudend project, wanneer je zelf eerst hebt bepaald wat je mee wilt nemen uit je verleden naar de toekomst en wat je daarvan wilt loslaten. Want bij het leerproces dat daarmee gepaard gaat, mag niet elke ervaring of kennis losgelaten worden, maar hoeft ook weer niet alle ballast meegenomen te worden.Het zoeken naar de geschikte loopbaanontwikkeling is immers voor een aanzienlijk deel gebaseerd op de voorbije ervaringen. Loopbaankeuzen, verduidelijkt Hoogendijk, kunnen volgen op datgene wat eigenlijk al als vanzelf uit je voortkomt, vanwege jouw type oriëntatie in het leven en omdat je iemand bent geworden die oog heeft voor en visie heeft op bepaalde levensterreinen.Niet alleen de ratio speelt daarbij een rol, maar ook het gevoel, de creativiteit en, waarom niet, de dromen. Het volgen van wat ons hart ons ingeeft, is een niet onbelangrijke ontwikkeling in dit hele proces. Maar dit proces moet zijn tijd kennen en dient met veel overleg te gebeuren. Pas dan komt de bezieling tot gisting die mensen de impuls geeft om promotiekansen en aanbiedingen te grijpen. Dat kan eventueel leiden tot een loopbaan als zelfstandige waarbij de impuls vaak uitgaat van het idee niet langer meer voor een baas te willen werken. Hoe dan ook geeft Hoogendijk vele nuttige tips die de positief ingestelde loopbaanplanner in zijn voordeel kan gebruiken. GELAd Hoogendijk: Loopbaanzelfsturing; bezieling en vitaliteit. Business Contact, Amsterdam, 2000. Pb., 207 pp., 800 fr (19,83 euro), ISBN 9025410790.