De eigenaardige parallellen tussen hard- en software

HET WORDT voor een bedrijf dat aktief is op de computermarkt steeds moeilijker om zich nog te onderscheiden van zijn konkurrenten. Iedereen maakt immers gebruik van dezelfde kompenenten om haast identieke computersystemen te bouwen die meestal enkel uiterlijk nog verschillen van de andere. Dat verklaart dan ook de prijzenoorlog die sedert enkele jaren in de wereld van de personal computers woedt en die al meer dan één slachtoffer geëist heeft. Met de opkomst van de vraag naar open systemen lijkt nu ook het segment van de grotere systemen niet meer aan die gelijkvormigheid te kunnen ontsnappen, al worden hier nog wel verwoede pogingen ondernomen om door technologische kunstgrepen (lees : RISC-processoren, e.d.) de konkurrentie buiten schot te zetten.